piątek, 16 marzec 2018 17:29

Charakterystyka złóż filtracyjnych

W dzisiejszych czasach mamy coraz większą świadomość, że jakość wody pitnej i użytkowej ma niezwykle istotne znaczenie dla naszego zdrowia oraz komfortu życia. To właśnie z tego powodu domowe systemy uzdatniania wody cieszą się coraz większą popularnością. Jednym z ich podstawowych elementów są tak zwane złoża filtracyjne. Co warto o nich wiedzieć?

Czym są złoża filtracyjne?

Złożami filtracyjnymi nazywamy aktywne materiały, które umieszcza się w urządzeniach filtracyjnych wchodzących w skład systemu oczyszczania wody – wyjaśnia przedstawiciel firmy Global Water. – Materiałami tymi mogą być np. piasek kwarcowy, antracyt, dolomit czy węgiel – dzięki swym właściwościom fizykochemicznym mogą być one wykorzystywane między innymi w odżelazianiu, odmanganianiu i regulowaniu współczynnika pH wody. Wraz ze zużyciem wydajność złóż filtracyjnych obniża się, dlatego konieczna jest ich okresowa wymiana bądź regeneracja – częstotliwość tych czynności uzależniona jest między innymi od rodzaju złoża, przebiegu procesu filtrowania oraz jakości wody wodociągowej. 

Rodzaje złóż filtracyjnych

Na rynku znajdziemy wiele różnych rodzajów złóż filtracyjnych, charakteryzujących się własnymi właściwościami fizycznymi i chemicznym, a tym samym znajdującymi inne zastosowanie w systemach uzdatniania wody. Oto niektóre z nich:

  • Turmalin – to rodzaj granulatu alkalicznego o bardzo wszechstronnym działaniu, między innymi zmniejsza utlenialność wody, zmienia jej współczynnik pH i eliminuje chlor, który może podrażniać wrażliwą skórę. Z wody oczyszczonej przy pomocy turmalinu nie odkłada się kamień, zatem jej gotowanie nie uszkadza naczyń. Należy pamiętać, że turmalin nie nadaje się do filtrowania wody zawierającej nawet śladowe ilości siarkowodoru.
  • Polifosfat – to złoże przeznaczone jest do filtrów pralkowych. Jego zadaniem jest przemiana zawartego w wodze fosforanu na fosforan wapnia, który nie odkłada się na elementach AGD, np. bębnach lub grzałkach. Polifosfat nie powoduje obniżenia twardości wody i nie należy stosować go w filtrach przeznaczonych do uzdatniania wody pitnej. Spowodowane jest to tym, że fosforan wapnia nie jest przyswajany przez ludzki organizm.
  • Katalox Light – złoże tej marki składa się w 85% z zeosorbu, w 10% z dwutlenku manganu oraz w 5% z wapna hydrantyzowanego. Przeznaczone jest ono do odżelaziania wody. Jego istotną zaletą jest, że może być regenerowane podczas płukania wstecznego filtru z jednoczesnym dozowaniem ozonu bądź poprzez napowietrzanie.
  • Pyrolox Advantage – jest to forma dwutlenku manganu, działa jak katalizator, którego zadaniem jest usuwanie żelaza, siarkowodoru i managanu podczas utleniania. Utlenione związki usuwane są do kanalizacji podczas płukania wstecznego. Pyrolox może być stosowany w połączeniu z chlorowaniem, napowietrzaniem, ozonowaniem.