czwartek, 04 styczeń 2024 16:33

Kursy na certyfikaty f-gazy

f-gazy f-gazy Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Coraz częściej w różnorodnych procesach technologicznych i produkcyjnych w miejsce gazów zubożających warstwę ozonową wykorzystuje się szereg fluorowanych gazów cieplarnianych. Zarazem ta grupa substancji wykazuje silny wpływ na globalne ocieplenie, w niektórych przypadkach większy niż emisja dwutlenku węgla. Znajdują one zastosowanie m.in. w pracy agregatów chłodniczych, urządzeniach chłodzonych powietrzem, jak również w klimatyzatorach.

Rynek pracy w sektorze dozoru i konserwacji urządzeń prężnie się rozwija. Jednak aby objąć stanowisko związane z montażem pomp ciepła czy agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych, kandydaci muszą przejść odpowiednie szkolenie, które pozwala na zdobycie certyfikatu f-gazy. Ośrodek Szkoleniowy BHP-LEX Sp. z o.o. to firma przeprowadzająca kursy zawodowe wielu kategorii, w tym umożliwiające uzyskanie uprawnienia f-gazy przez pracowników firmy. Bazując na wielu latach doświadczenia w sektorze szkoleń, dbając o rozwój Twojej firmy i jej zespołu, umożliwiamy efektywne, a zarazem szybkie opanowanie materiału niezbędnego do uzyskania certyfikatu.

  • Fluorowane gazy cieplarniane w przemyśle i proces technologicznych
  • Uprawnienia f-gaz - co certyfikat f-gazy daje firmie i jej pracownikom?
  • Efektywne szkolenia online w zakresie f-gazów

Fluorowane gazy cieplarniane w przemyśle i proces technologicznych

W wielu branżach i gałęziach przemysłu odejście od substancji wpływających na zubożenie warstwy ozonowej zmusza przedsiębiorców do stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych. Wykorzystuje się je choćby w zakresie pracy urządzeń chłodniczych czy klimatyzacyjnych. Niestety one również przyspieszają proces globalnego ocieplenia, zarazem w wielu przypadkach nie znajdujemy dla nich żadnej alternatywy.

Uprawnienia f-gaz - co certyfikat f-gazy daje firmie i jej pracownikom?

Konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem, montaż i serwis pomp ciepła, proces likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, jak również przy konserwacji urządzeń technicznych innych kategorii, gdzie stosuje się f-gazy (https://f-gazy-on-line.pl/kursy/f-gazy), niezbędne pozostają właściwe uprawnienia. Szkolenie f-gazy pozwala pracownikom Twojej firmy zdobyć wiedzę teoretyczną, a także odbyć zajęcia praktyczne, co umożliwia otrzymanie certyfikatu wymaganego do pracy z f-gazami.

Efektywne szkolenia online w zakresie f-gazów

W Ośrodku Szkoleniowym BHP-LEX Sp. z o.o. oferujemy atrakcyjną formę kursów online dla pracowników Twojej firmy (https://f-gazy-on-line.pl/). Do zdania egzaminu kandydatów przygotujemy w trybie zdalnym. Wydajemy zaświadczenie ukończenia szkolenia, które przyjmuje urząd dozoru technicznego. Z nami Twój personel zdobędzie niezbędne kwalifikacji w swobodnej i efektywnej atmosferze.