poniedziałek, 10 maj 2021 11:19

Zabezpieczanie wykopów

deskowania wykopów deskowania wykopów pixabay

Bezpieczeństwo podczas prac związanych z działalnością budowlaną jest niezwykle istotne.

Zabezpieczanie wykopów oraz obiektów budowanych, a także remontowanych, pozwala na zachowanie bezpieczeństwa nie tylko dla osób wykonujących prace budowlane, ale również dla osób przemieszczających się w pobliżu prowadzonych prac wykopowych.

Zabezpieczanie wykopów w budownictwie polega na ochronie przed osunięciem się ziemi, ochronie przed przepływem wód, a więc zalaniem wykopu. Jedną z najczęściej stosowanych metod zabezpieczania wykopów jest wykonanie deskowania, konstrukcji oporowych, obudów berlińskich czy palisad.

Deskowanie polega na wykonaniu tymczasowej konstrukcji, w której skład wchodzą podpory oraz np. płyty drewniane, metalowe czy też gotowe prefabrykaty. Do rodzajów deskowania należą deskowania wykopów, deskowania stropowe, a także deskowania ścienne.
Wszelkiego typu deskowania wykonuje się przede wszystkim, aby umożliwić wykonanie oraz ukształtowanie betonowych konstrukcji.

Jednym ze sposobów mających na celu zabezpieczanie wykopów jest deskowanie wykopów. Deskowania wykopów wykonuje się, aby zabezpieczyć pionowe ściany przed osuwaniem się ziemi w taki sposób, aby wykop nie był zasypywany. W zależności od rodzaju gruntu oraz głębokości i rodzaju wykopu stosowane są różne metody deskowania wykopów. Do takich rodzajów deskowania należy deskowanie poziome, pionowe, segmentowe, a także z profili
Konstrukcje oporowe wykonywane są ze szczelnych ścian z drewna, stali, żelbetu czy PVC. Obudowy berlińskie złożone są z kształtowników wbijanych pionowo w grunt w określonych odstępach, najczęściej o przekroju dwuteownika wykonanych ze stali lub betonu. Ta metoda jest szybka i łatwa w montażu, natomiast palisady wykonywane są z pali - ten sposób pozwala na wykonywanie wykopów w pobliżu innych obiektów i ich fundamentów.

Deskowania stropowe polegają na wykonaniu konstrukcji tymczasowej, która umożliwi wykonanie stropu. Konstrukcja ta składa się z szeregu podpór wraz z np. drewnianym szalunkiem z płyt drewnianych, które nazywa się dźwigarami. Po wykonaniu deskowania stropowego możliwe jest skonstruowanie wieńców i zbrojenia budowanego stropu, a następnie zalanie stropu betonem i uformowanie go.

Innym typem deskowania jest deskowanie ścienne. Deskowania ścienne pozwalają na wykonanie i zabezpieczenie otworów ściennych - okien i drzwi. Elementami, które pozwalają wykonać otwory ścienne są nadproża.

Zabezpieczanie wykopów w postaci deskowania jest podstawą do wykonania wszelkich robót budowlanych - pozwala na ochronę osób i mienia głównie przed osunięciem się ziemi, a także przed zalaniem wykopu. Deskowanie stropowe oraz ścienne jest podstawą budownictwa. Bez deskowania nie byłoby możliwe wykonanie ścian, stropów i otworów okiennych czy drzwiowych. Deskowanie umożliwia dokładne i łatwe wykonanie zbrojenia oraz betonowych ścian, stropów czy otworów, a także ich ukształtowanie.