czwartek, 20 kwiecień 2023 09:33

Z jakich usług przeciwpożarowych warto skorzystać?

Usługi PPOŻ Usługi PPOŻ pexels

Ogień to żywioł pełen skrajności. Największe odkrycie człowieka, które legło u podstaw rozwoju cywilizacji, a zarazem zagrożenie numer jeden dla współczesnych budynków. Ze względu na niszczycielską naturę ognia niezbędne jest gruntowne zabezpieczenie obiektów przed pożarem, w czym mogą pomóc wykwalifikowani fachowcy.

Ogień a prawo

Ochrona budynku przed pożarem nie jest jedynie sugestią czy opcjonalnym zaleceniem, ale wymogiem prawnym uzasadnionym przez szereg ustaw oraz rozporządzeń. W przypadku większości budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, magazynów, centrów handlowych czy obiektów zamieszkania zbiorowego obecność systemów przeciwpożarowych jest niezbędna, aby dopuścić obiekt do użytku. Z tego powodu specjaliści świadczący usługi PPOŻ asystują już na etapie projektowania budynku, proponując najskuteczniejsze rozwiązania dla danej strefy pożarowej.

Najpopularniejsze usługi PPOŻ

Większość budynków użyteczności publicznej wymaga nie tylko zaprojektowania oraz zamontowania systemów przeciwpożarowych, ale również sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusze pożarowe gromadzą w sobie najważniejsze informacje na temat rodzaju, funkcjonowania i konserwacji systemu przeciwpożarowego. Dokumenty te zawierają także opis procedur ewakuacji, hipotetyczny przebieg pożaru, a także dane niezbędne do przeprowadzenia sprawnej akcji gaśniczej – np. plan hydrantów i schemat budynku z uwzględnieniem ilości użytkowników każdego piętra.

Przed objęciem stanowiska każdy pracownik musi przejść szkolenie przeciwpożarowe w stopniu, który umożliwia bezpieczne wykonywanie powierzonych obowiązków. Szczegółowość tego kursu zależy od profilu obiektu, ale wszyscy pracownicy muszą poznać podstawowe zagadnienia związane z ewakuacją i rozmieszczeniem urządzeń sygnalizacyjnych oraz gaśniczych na terenie budynku. Osoby wyznaczone do nadzorowania ewakuacji lub obejmujące stanowiska bardziej narażone muszą przejść szczegółowe szkolenia, które niekiedy obejmują wymiar praktyczny. Usługi PPOŻ to również przeprowadzanie próbnych ewakuacji, a także możliwość zapoznania się z działaniem gaśnic w kontrolowanych warunkach.

Aby utrzymać instalację przeciwpożarową w odpowiedniej kondycji, niezbędne są regularne przeglądy, które są przeprowadzane zwykle nie rzadziej, niż raz w roku. Inspekcji podlegają zarówno czujniki, spryskiwacze, centrale, klapy oddymiające, jak i gaśnice oraz hydranty. Równie istotne jest odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacjach oraz łatwy dostęp do urządzeń sygnalizujących pożar lub gaśnic. Regularne inspekcje pozwalają z wyprzedzeniem wykryć potencjalne usterki systemu przeciwpożarowego, a także uniknąć problemów z ubezpieczycielem. Niesprawne hydranty czy elementy instalacji mogą doprowadzić do czasowego wyłączenia budynku z użytku lub niewypłacenia przez ubezpieczyciela pełnej kwoty w przypadku pożaru.