czwartek, 25 styczeń 2024 11:15

Konfiskata pojazdów nietrzeźwych kierowców już od marca 2024

Prawo karne Prawo karne

Z dniem 14 marca 2024 roku wchodzą w życie nowe regulacje prawne dotyczące konfiskaty pojazdów od nietrzeźwych kierowców w Polsce. Zgodnie z tymi przepisami, osoby prowadzące pojazd z co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi automatycznie stracą prawo do swojego pojazdu. Dodatkowo, jeśli dojdzie do spowodowania wypadku przy zawartości alkoholu we krwi od 1 promila, nastąpi konfiskata pojazdu. W przypadkach, gdy zawartość alkoholu oscyluje w granicach 0,5 do 1 promila, o losie pojazdu zdecyduje sąd.

Niepokojące statystyki jako przyczyna zmian

Mimo obserwowanego ogólnego spadku liczby wypadków drogowych, Polska boryka się z rosnącym problemem nietrzeźwych kierowców. Dane z 2022 roku wskazują na zatrzymanie blisko 98 tysięcy osób prowadzących pod wpływem alkoholu, co stanowiło 25% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Pierwsze dni 2024 roku również nie przyniosły poprawy, zatrzymano wówczas 1765 kierowców w stanie nietrzeźwości.

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Prawo karne w Polsce od dawna przewiduje surowe kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. W 2023 roku, oprócz pozbawienia wolności do 3 lat i zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, wprowadzono również wysokie kary pieniężne. Następnie, rok 2024 wprowadził dodatkowe restrykcje, zwiększając presję na pijanych kierowców.

Zmiany proceduralne i dla recydywistów

Nowe przepisy wiążą się z wprowadzeniem zmienionych procedur prawnych. Decyzję o zabezpieczeniu mienia podejmuje prokurator, a ostateczne orzeczenie należy do sądu. Szczególnie surowo traktowani są recydywiści, dla których konfiskata pojazdu następuje już przy zawartości alkoholu powyżej 0,5 promila

Konsekwencje dla nietrzeźwych kierowców aut firmowych

W przypadku nietrzeźwych kierowców pojazdów służbowych, nowe przepisy nakładają na nich obowiązek zapłaty świadczenia w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ważnym aspektem jest, że samochód służbowy w tych sytuacjach nie zostanie zabrany firmie, co ma na celu minimalizację negatywnych skutków dla przedsiębiorstw.

Odpowiedzialność za ucieczkę z miejsca wypadku

Istotnym elementem nowelizacji jest wprowadzenie przepisu, który stanowi, że konfiskacie podlegają pojazdy kierowców, którzy uciekli z miejsca wypadku. W tej sytuacji, stan trzeźwości kierującego nie ma znaczenia – decydujący jest fakt ucieczki.

Nowe przepisy, które wejdą w życie w marcu 2024 roku, znacząco zaostrzają konsekwencje dla nietrzeźwych kierowców. Celem tych zmian jest poprawa bezpieczeństwa na drogach i stworzenie silniejszego środka odstraszającego od jazdy po alkoholu. Regulacje te uwzględniają różne sytuacje, takie jak posiadanie auta firmowego czy współwłasność pojazdu, dając sądom pewną elastyczność w podejmowaniu decyzji. To krok w kierunku budowania większej świadomości i odpowiedzialności wśród kierowców oraz redukcji liczby tragicznych wypadków spowodowanych przez nietrzeźwość za kierownicą.