sobota, 23 wrzesień 2023 14:31

Agencja ds. energii sygnalizuje ryzyko powrotu wysokich emisji CO2

ekologia ekologia mat.prasowe

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podnosi alarm, że zbliżające się pół roku jest decydujące dla uniknięcia katastrofy klimatycznej. Następne miesiące będą miały kluczowe znaczenie w przeobrażaniu światowych ekonomii, aby uniknąć powrotu emisji węgla i towarzyszących mu zmian klimatycznych.

Środki finansowe, które globalne rządy przeznaczają na pakiety stymulacyjne w odpowiedzi na pandemię, mogą służyć rozwojowi nowych, ekologicznych miejsc pracy i zahamować powrót do emisji węgla na poziomie sprzed pandemii.

Kierowanie funduszy stymulacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków może mieć kluczowe znaczenie w strategii zielonej gospodarki, która na stałe zredukuje emisje węgla. To ostatnia szansa, aby uniknąć wzrostu emisji węgla. Najbliższe trzy lata ukształtują przyszłość na kolejne 30 lat i więcej. Jeśli nie podejmiemy działań, z pewnością doświadczymy wzrostu emisji. Jeśli emisje wzrosną, trudno będzie je później zredukować. W trakcie pandemii Covid-19 globalne emisje CO2 gwałtownie spadły z powodu lockdownów, 

ograniczeń podróży i zamknięcia przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych. Chiny już osiągnęły poziomy emisji sprzed pandemii, a Indie, Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone są tuż za nimi. Osiągnięcia w zakresie redukcji emisji węgla będą przejściowe, chyba że zostaną wprowadzone zasadnicze zmiany w światowych gospodarkach.

Nadal posiadamy te same samochody, elektrownie, przemysły, które były przed pandemią. . Bez znaczących zmian strukturalnych, emisje z pewnością powrócą.

Przedstawienie planu trwałej odbudowy

Wykorzystanie bilionów dolarów z pakietów stymulacyjnych do przeprowadzenia gruntownych zmian w przedsiębiorstwach i społeczeństwie jest tematem raportu IEA wydanego w tym miesiącu. Formułując strategię naprawy gospodarczej, decydenci stają przed koniecznością podejmowania decyzji o ogromnym znaczeniu w bardzo krótkim okresie,” głosi raport. „Te wybory będą miały wpływ na strukturę gospodarczą i energetyczną na przyszłe dekady i zdecydują, czy świat ma możliwość realizacji swoich długoterminowych celów energetycznych i klimatycznych.”

„Plan Trwałej Odbudowy” przedstawia działania możliwe do realizacji w najbliższych latach w sześciu kluczowych sektorach gospodarki, takich jak budownictwo i energetyka. IEA podkreśla, że plan demonstruje, iż możliwe jest jednoczesne stymulowanie wzrostu gospodarczego, generowanie milionów miejsc pracy i redukcja emisji. Realizacja planu wymagałaby globalnego zaangażowania finansowego rzędu 1 biliona dolarów rocznie przez następne trzy lata (czyli około 0,7% światowego PKB).

Analiza wskazuje, że lokowanie środków finansowych w tylko dwóch sektorach—efektywności budynków oraz energii wiatrowej i słonecznej—może zaowocować 3 milionami nowych miejsc pracy. 

Wśród zaleceń są:

  • Przebudowa istniejących budynków i zwiększenie efektywności nowych konstrukcji. IEA ocenia, że od 9 do 30 nowych miejsc pracy może powstać na każdy zainwestowany milion dolarów w sektorze budowlanym. Można szybko zwiększyć skuteczność istniejących programów, a dodatkowe środki na budynki publiczne i rządowe zapewnią ciągłość projektów, co pomoże utrzymać poziom zatrudnienia.
  • Zastąpienie starych sprzętów domowych nowymi, energooszczędnymi, inteligentnymi modelami. Pandemia spowodowała zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw i zamknięcie wielu punktów detalicznych. To z kolei doprowadziło do opóźnień lub rezygnacji z zakupów sprzętu i spowolniło tempo ulepszeń efektywności. Inwestycje w tym obszarze mogą stworzyć od 7 do 16 miejsc pracy na każdy milion dolarów, wspierając jednocześnie branżę i zmniejszając zużycie energii.
  • Poprawa dostępu do „czystego gotowania”. Jak podaje IEA, około 2,6 miliarda ludzi nadal korzysta z biomasy, kerozyny lub węgla, co prowadzi do zanieczyszczenia powietrza w gospodarstwach domowych i przedwczesnej śmierci około 2,5 miliona osób rocznie. Czyste gotowanie byłoby dostępne dla między 5 000 a 10 000 gospodarstw domowych na każdy milion dolarów inwestycji.

 

Średnia roczna stopa modernizacji energetycznej budynków obecnie wynosi mniej niż 1% na większości głównych rynków, jak informuje raport, „znacznie poniżej poziomu niezbędnego do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.” Dodanie izolacji, montaż lepszych okien i inwestowanie w bardziej efektywne urządzenia, takie jak pompy ciepła, to działania, które raport zaleca dla nowych i istniejących budynków.

Intensywna modernizacja energetyczna starych budynków mogłaby zredukować zapotrzebowanie na energię do ogrzewania o 2/3 lub więcej, jak wynika z analizy, jednocześnie redukując lub eliminując emisje, gdy są dodawane odnawialne źródła energii. Modernizacja 20% budynków w rozwiniętych gospodarkach w ciągu najbliższych pięciu lat zmniejszyłaby emisje z ogrzewania o 20%.

W części dotyczącej energii elektrycznej raport informuje, że pandemia zmniejszyła zapotrzebowanie na prąd o 20% lub więcej w krajach, które wprowadziły pełne blokady. Przychody dostawców energii spadną w tym roku na całym świecie o około 7%, co jest potencjalnym zagrożeniem dla 17 milionów miejsc pracy w sektorze. Raport sugeruje modernizację sieci energetycznych i zwiększenie inwestycji w źródła energii słonecznej i wiatrowej. Liczba nowych miejsc pracy, które powstaną w fazie budowy dzięki inwestycji, jest zróżnicowana, od mniej niż dwa do około 14 na każdy wydany milion dolarów.

Więcej tego typu informacji znajdziecie na stronie https://doradca-budowlany.pl/