czwartek, 22 czerwiec 2023 13:34

Znaczne zwiększenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn

Doradca podatkowy Doradca podatkowy pixabay

Od 1 lipca 2023 roku obdarowani i spadkobiercy w Polsce staną przed nowym, korzystniejszym obrazem prawnym. Po dwudziestu latach bez znaczących zmian, suma zwolnienia od podatku od spadków i darowizn zdecydowanie wzrośnie. To efekt nowej ustawy mającej na celu likwidację zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Jak zmienią się kwoty?

Zmiany dotyczą wszystkich grup podatkowych, a wielkość zwolnienia będzie teraz zależała od grupy, do której nabywca jest zaliczany. W szczególności, kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn będą teraz następujące:

  • Dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej kwota wzrośnie do 36 120 zł.
  • Dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej, kwota będzie wynosić 27 090 zł.
  • Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej, kwota wolna od podatku wyniesie 18 060 zł.

Przed wprowadzeniem nowego prawa, kwoty wolne od podatku wynosiły 10 434 zł dla I grupy podatkowej, 7 878 zł dla II grupy podatkowej oraz 5 308 zł dla III grupy podatkowej. Nowa regulacja wprowadza ponad trzykrotną podwyżkę kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn dla wszystkich grup podatkowych, co jest dużym krokiem ku uproszczeniu i usprawnieniu procesów prawnych związanych z przekazaniem majątku.

Kto skorzysta z nowych przepisów?

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnicy są podzieleni na trzy grupy, w zależności od stopnia pokrewieństwa lub związku z darczyńcą lub spadkodawcą.

I grupa podatkowa obejmuje najbliższe relacje rodzinne, takie jak małżonka, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz teściowie. II grupa podatkowa zalicza nieco bardziej odległe relacje rodzinne oraz te powiązane małżeństwem. Każdy inny nabywca, który nie jest zaliczony do I ani II grupy podatkowej, jest automatycznie zaliczany do III grupy podatkowej.

Nowa ustawa to ważna zmiana dla wszystkich obdarowanych i spadkobierców w Polsce, wprowadzająca znaczące ułatwienia w przekazaniu majątku. Obecne zmiany stanową przełom w polskim prawie podatkowym, oferując ulgi podatkowe dla większej liczby osób i ułatwiając przepływ majątku między pokoleniami.

To także dowód na to, że polski rząd dąży do eliminacji zbędnych przeszkód administracyjnych i prawnych, które mogą utrudniać proces darowizn i spadków. Celem jest stworzenie sprawniejszego, prostszego i bardziej elastycznego systemu, który jest bardziej dostosowany do potrzeb obywateli.

Jednak, mimo że nowa ustawa to krok w dobrą stronę, podatnicy powinni nadal być świadomi skomplikowanej natury prawa podatkowego. Istotne jest zrozumienie, do której grupy podatkowej należą, jakie mają obowiązki i jak mogą maksymalnie wykorzystać dostępne ulgi podatkowe.

Doradca podatkowy a spadki i darowizny

Doradca podatkowy odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania i planowania spadków i darowizn, szczególnie w kontekście nowych przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn w Polsce, które wejdą w życie 1 lipca 2023 roku.

Po pierwsze, doradca podatkowy pomaga w optymalizacji obciążeń podatkowych, poprzez radzenie, jak najlepiej przekazywać majątek w ramach dostępnych ulg i wyłączeń podatkowych. W świetle nowych przepisów, doradca może pomóc w maksymalizacji korzyści wynikających z podwyższonych kwot wolnych od podatku.

Po drugie, doradca może pomóc w planowaniu sukcesji majątku, mając na uwadze cel minimalizacji obciążeń podatkowych dla beneficjentów. Może to obejmować radę dotyczącą strategii podatkowych, takich jak darowizny inter vivos (darowizny dokonane za życia), które mogą zmniejszyć wartość majątku podlegającego podatkowi.

Podsumowując, od 1 lipca 2023 roku, obdarowani i spadkobiercy w Polsce zetkną się z nową rzeczywistością podatkową. Podwyższone kwoty wolne od podatku przyczynią się do większej elastyczności w przekazywaniu majątku, co jest istotne nie tylko dla jednostek, ale także dla ogólnej gospodarki. Optymalizacja przepływu majątku może prowadzić do zwiększenia inwestycji i stymulacji wzrostu gospodarczego. Bez wątpienia, nowe zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn to znaczący krok ku usprawnieniu i uproszczeniu polskiego systemu podatkowego.