wtorek, 25 kwiecień 2023 10:42

Ulga na dziecko - co warto wiedzieć na ten temat

ulga na dziecko ulga na dziecko mat.prasowe

Ulga na dziecko jest jedną z metod wspierania obywateli przez Państwo. Jednak, by podatnik mógł z niej skorzystać, trzeba trzymać się ścisłych zasad. Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo wiele praktycznych informacji związanych z tym tematem. 

 

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga na dziecko jest to świadczenie, które jest nielimitowane w stosunku do ilości dzieci, jakie się posiada. Oznacza to, że kwota odliczenia bądź zwrotu za każde dziecko jest możliwa, jeśli spełnia się wymogi. Odliczenie to podlega od podatku, więc w konsekwencji pozwala na oszczędność oraz powrót pieniędzy do portfela. Za rok 2022 podatnik może odliczyć różne kwoty, w zależności na które dziecko. 

Jakie są limity ulgi prorodzinnej

W przypadku ulgi na dziecko istnieje limit dla osób, których dochód wynosi 112 000 tysięcy pozostających w związku małżeńskim bądź jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko 56 000. Za dochody opiekunów prawnych dziecka uważa się wszystkie te, które zostały uzyskane w danym roku podatkowym. Są to dochody z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej liniowo, pozarolniczej działalności gospodarczej bądź dochodów giełdowych. W przypadku wszystkich dochodów porównuje się kwoty pomniejszone przez składkę ZUS. Wynagrodzenie, jakie otrzymuje dziecko pomiędzy 18, a 25 rokiem życia nie ma żadnego wpływu. Jednak ulga prorodzinna należy się na dzieci pełnoletnie (18-25), ale pod warunkiem o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły bądź uczelni. Ulga przysługuje też wtedy, gdy dziecko nie otrzymuje wynagrodzenia, które przekracza dwukrotności renty socjalnej z ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku. W 2022 roku jest to limit 16 061,28 zł (12 x 1338,44 zł). Do kwoty tej należy doliczyć:

  • Dochody, pomijając rentę socjalną, które podlegają skali opodatkowania bądź kapitałów pieniężnych ( takich jak giełda), 
  • Przychody zwolnione z podatku z tytułu umów o pracę, zlecenia czy działalności młodych osób do 26 roku życia,
  • Przychody, które są zwolnione z podatku tytułu przeniesienia miejsca rezydencji podatkowej na terytorium RP.

ulga na dziecko

ulga na dziecko

Odliczenia ulgi, a niskie dochody?

Odliczenie na drugie dziecko, trzecie dziecko bądź każde kolejne dziecko przysługuje osobom, które chociaż przez jeden dzień wykonywały władzę, pełniły funkcje lub sprawowały opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Zasada ta też dotyczy dzieci urodzonych 31 grudnia. Jeżeli podatnik choć przez jeden dzień w roku posiadał 2 dzieci, nie musi sprawdzać limitów przychodów. W takim wypadku starczy jedynie sprawdzić poszczególne miesiące roku i za te miesiące, kiedy sprawował władzę (funkcje rodziny zastępczej lub opiekę). Nad jednym dzieckiem będzie rozliczał 92,67 zł za jedno dziecko, a za miesiące, w których sprawował on ją nad dwójką dzieci - 2x92,67 zł.

Jaka ulga przysługuje rodzinom wielodzietnym?

Nowy Polski Ład wprowadził szereg różnych zmian. Jedną z nich jest metoda oraz zasada płacenia podatku w 2022 roku, oraz w latach kolejnych. Skutki tej zmiany będą odczuwalne dla wszystkich. 

Podatnicy, którzy wychowują czwórkę bądź więcej dzieci mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do 85.528 złotych rocznie. Zwolnienie to nie dotyczy jedynie rodziców, ale także osób, które pełnią rolę opiekunów. Zwolnienie to przysługuje w stałej oraz całej wartości rocznie. Wystarczy zostać opiekunem bądź rodzicem w ostatnich dniach roku i można z tego skorzystać. Nie ma znaczenia czy przed uzyskaniem statusu osoba ta zarabiała, czy zarobki pojawiły się po rozpoczęciu opieki.    

Prawo do ulgi - co jeszcze warto wiedzieć? 

Ulga prorodzinna przestaje obowiązywać w momencie, gdy małoletni uzyskał dochód powyżej 16 061,28 złotych. Kolejna kwestia w przypadku dzieci małoletnich, które ukończyły 18 rok życia i jeszcze się uczą. Ulga nie będzie naliczana automatycznie do miesiąca następującego po ukończeniu pełnoletności przez dziecka. Jeżeli dziecko w dalszym ciągu się uczy, należy wpisać to samodzielnie. Przy narodzinach dziecka potrzebny może być odpis aktu urodzenia dziecka. Ulga prorodzinna przysługuje, jeśli spełni się wszystkie wymagania prawne. W szczególności należy zwrócić uwagę, posiadając pełnoletnie dziecko, czy ulga na pewno nam przysługuje. 

 Czy trzeba posiadać władzę rodzicielską?  

Do ukończenia 18 roku życia dziecko pozostaje pod wpływem władzy rodzicielskiej. Nad małoletnim dzieckiem opiekę sprawuje się do 18 roku życia. Władza ta może zostać odebrana i przyznana dla rodziców zastępczych. Ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej wiążą się też przywileje jak właśnie z tytułu ulgi prorodzinnej.

PIT 37 - co warto wiedzieć? 

PIT 37 to jedna z bardziej popularnych deklaracji. Program e-pity umożliwia szybkie rozliczenie się trybie online. PIT 2023 należy rozliczyć do 2 maja 2023 roku. Program do PIT oferuje różne formularze do wyboru oraz podpowiada jakie dokumenty należy dołączyć. Ta nowoczesna metoda rozliczania się pozwala na oszczędność czasu oraz wygodę. Nie trzeba przepisywać żadnych informacji, ponieważ wszystkie zamieszczone są już w systemie. PIT online to dobry sposób dla osób zapracowanych, którzy chcą szybko rozliczyć podatki. PIT 37 online wypełniony internetowo to możliwość na otrzymanie zwrotu do 45 dni.