niedziela, 16 październik 2022 13:01

Odbiór instalacji elektrycznej

elektryka z Wrocławia elektryka z Wrocławia mat.prasowe

Zadbanie o swoje i osób bliskich bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią, dlatego nie powinniśmy lekceważyć tych czynności, które pozwalają na jego zapewnienie.

Właściwe działanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu albo domu jest podstawą, dlatego tak istotne są pomiary instalacji elektrycznej po zrobieniu albo przeprowadzeniu modernizacji instalacji. Kto może go przeprowadzić odbiór instalacji elektrycznej?

Odbiór instalacji elektrycznej - kto jest uprawniony do jego przeprowadzenia?

Czy osoba kupująca mieszkanie albo dom ma możliwość samodzielnego odebrania instalacji elektrycznej? Niestety nie. Takiego odbioru może dokonać jedynie elektryk z uprawnieniami Wrocław, czyli osoba mająca certyfikat potwierdzający kwalifikacje z grupy G1 - to uprawnienie energetyczne dotyczące urządzeń, sieci oraz instalacji elektroenergetycznych, które wytwarzają, przesyłają oraz zużywają energię elektryczną. Kupujący mieszkanie albo dom w czasie odbioru może tylko poddać sprawdzeniu umieszczenie instalacji elektrycznej zgodnie z przyjętym planem. Może też sprawdzić, czy zostały zastosowane właściwe materiały.

Dokonując wyboru elektryka z Wrocławia, trzeba brać pod rozwagę to, czy ma on w posiadaniu wyżej wymieniony certyfikat, jak również sprawdzić jego doświadczenie. Specjalista w czasie odbioru wykona protokół przeprowadzonych pomiarów, czyli sporządzi dokument prawny, w którym to poświadczy stan elektrycznej instalacji.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej

Jak powinien wyglądać protokół przeglądu instalacji elektrycznej Wrocław i jakie elementy muszą w nim zostać zawarte? 

W protokole powinno pojawić się w szczególności:

  • data sporządzenia protokołu,
  • imię oraz nazwisko osoby, która wykonała instalację,
  • imię oraz nazwisko elektryka dokonującego odbioru instalacji,
  • całkowita ilość zainstalowanej mocy,
  • moc zamontowanych odbiorników,
  • przedmiot kontroli, użytkownik, adres,
  • jaki jest typ, materiał oraz przekrój przyłącza,
  • jakie są zabezpieczenia,
  • czy zostały stwierdzone usterki w czasie odbioru,
  • jaki jest rezultat kontroli, jak i powinien zostać wskazany czas na usunięcie usterek.

Niewątpliwie na końcu każdego takiego protokołu sporządzanego podczas odbioru instalacji elektrycznej powinna znajdować się informacja na temat założonych plomb, ich numeru, jak również podpisy osób kontrolujących, użytkownika oraz przedstawiciela wykonawcy instalacji.

Gdzie powinien być zamieszczony protokół sporządzony podczas odbioru instalacji elektrycznej, żeby można było mieć do niego wgląd? Protokół oraz projekt instalacji winny znaleźć się w całości dokumentacji technicznej dla nieruchomości, a dokładniej w dzienniku budowy. Bardzo istotne jest to, żeby ta dokumentacja została tam umieszczona, gdyż w czasie odbiorów technicznych nieruchomości, wszelkie dokumenty zawarte w dzienniku budowy są podstawą do odbioru.

Odbiór instalacji elektrycznej najlepiej zlecić profesjonalistom - www.twoj-elektrykwroclaw.pl

Nie powinno się traktować odbioru instalacji elektrycznej niczym zbędnej komplikacji czy zła koniecznego. Z prądem niestety nie ma żartów, zaś wadliwa instalacja może być niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia. Aby być pewnym bezpieczeństwa, najlepiej wybrać profesjonalny odbiór instalacji elektrycznej. Właściwie przeprowadzone pomiary elektryczne nie tylko umożliwią oszczędności finansowe na ewentualnych naprawach nieodpowiednio zrobionej instalacji, ale także mogą ograniczyć ryzyko pożaru czy porażenia. Co warte podkreślenia, domowe instalacje elektryczne, nawet jeżeli nie są modernizowane, powinny podlegać kontroli przez posiadającego kwalifikacje fachowca raz na 5 lat.