środa, 04 kwiecień 2018 10:48

Charakterystyka retencyjnych separatorów ropopochodnych

Retencyjne separatory ropopochodne mają za zadanie usuwanie niezemulgowanych olejów i benzyn, a także oddzielanie zawiesin mineralnych, takich jak piasek czy błoto. Zastosowanie znajdują, między innymi, w układach zlewni miejskich i sieciach deszczowych zakładów przemysłowych. Przedstawiamy charakterystykę tego rodzaju separatorów.

Czym są retencyjne separatory ropopochodne?

Retencyjne separatory ropopochodne to, w większości, urządzenia przemysłowe instalowane w systemach kanalizacji deszczowej. Ich celem jest chronienie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami olejowymi.

-Separatory przydają się przede wszystkim w kanalizacji, która odprowadza wody opadowe z obszarów o podwyższonym ryzyku skażenia substancjami ropopochodnymi, spowodowanym m.in. wyciekami z pojazdów samochodowych, bądź przypadkowym rozlaniem – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę MiM ZBIORNIKI.

Swoje zastosowanie separatory ropopochodne znajdują w kanalizacji deszczowej baz transportowych, paliwowych i sprzętowych, placów manewrowych, parkingów, dróg i autostrad. Stosuje się je także w układach zlewni miejskich oraz sieciach deszczowych zakładów przemysłowych.

Jak działają separatory ropopochodne?

retencyjnych separatorach ropopochodnych proces oczyszczania przebiega w dwóch etapach. Najpierw w komorze szlamowej dochodzi do sedymentacji zawiesiny naturalnej (błota i piasku). Po podczyszczeniu w zintegrowanym osadniku wstępnym, ścieki deszczowe docierają do separatora (w komorze separacji, poza działaniem sił ciężkości, wykorzystuje się fizyczne procesy adsorpcji i koalescencji). Następnie dochodzi do nawarstwiania się drobin oleju na powierzchni wielostrumieniowych, równolegle rozmieszczonych sekcji lamelowych, gdzie łączą się w coraz większe aglomeraty i migrują po dolnej stronie sekcji lamelowych w kierunku powierzchni, gdzie tworzą film olejowy.

Separatory ropopochodne wyposażone są w układy zamykające. Po zgromadzeniu maksymalnej ilości cieczy lekkiej samoczynnie zamykają one jego odpływ. W ten sposób zapobiegają zanieczyszczeniu separatora.

Separatory dla stacji benzynowych

Stacje benzynowe to miejsca wyjątkowo narażone na wycieki substancji ropopochodnych. Specjalnie dla nich stworzono niezwykle wydajne separatory,  które są idealnym rozwiązaniem na wypadek wycieków podczas tankowania pojazdów i dostaw paliwa z cystern. Umożliwiają one przystosowanie stacji benzynowej do zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Czytany 317 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.