czwartek, 15 grudzień 2022 14:31

Zawieszenie działalności a leasing — co warto wiedzieć?

zawieszenie działalności a leasing zawieszenie działalności a leasing pixabay

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem, przede wszystkim finansowym. W zależności od branży, w której działamy, możemy oczekiwać okresów, w których firma będzie prężnie prosperowała, ale również należy przygotować się na sezonowe przestoje.

Wielu przedsiębiorców decyduje się na leasingi, szczególnie w przypadku pojazdów samochodowych. Jest to bardzo korzystna forma, która pozwala nam na późniejsze wykupienie auta lub wymianę na nowszy model. Jakie ryzyko niesie za sobą umowa leasingowa? Na co warto zwrócić uwagę, decydując się na leasing? Jaki wpływ ma zawieszenie działalności na umowę leasingową i związane z nią opłaty?

Kiedy możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Minimalny okres zawieszenia działalności, na który może zdecydować się przedsiębiorca, to 30 dni. Istnieje również możliwość zawieszenia JDG na dłuższy czas określony lub nieokreślony. Warunkiem koniecznym jest to, aby firma nie zatrudniała żadnego pracownika. Zawieszenie działalności wiąże się z tymczasowym zwolnieniem z opłacania zaliczki na podatek dochodowy oraz świadczeń ubezpieczeniowych do ZUS. W takiej sytuacji przedsiębiorca traci prawo do wypłaty świadczeń zdrowotnych w przypadku choroby i niezdolności do pracy już po 30 dniach od opłacenia ostatniej składki. Okres, w którym działalność pozostaje zawieszona, nie jest wliczany do lat pracy i nie przekłada się na przysługujące dni urlopowe.

Zawieszenie działalności a leasing

Musimy pamiętać, że w trakcie zawieszenia nie możemy wykonywać usług i sprzedawać towarów, które są przedmiotem naszej działalności. Możliwa jest jednak regulacja tych należności, które zaistniały przed okresem zawieszenia. Bardzo istotna informacja dla przedsiębiorców jest to, że wszystkie koszty, które zaistniały przed okresem zawieszenia działalności, mogą zostać wliczone do kosztów jej prowadzenia. Może to być wynajem powierzchni biurowej, opłaty abonamentowe za telefony komórkowe czy Internet, a także wszystkie zawarte umowy leasingowe.

W momencie, gdy konieczne jest zawieszenie działalności a leasing wciąż trwa, możemy wliczyć go w koszty prowadzenia firmy, ponieważ jest on niezbędny do zachowania gotowości do wznowienia działalności w przyszłości. To, że przedsiębiorca opłaca tego rodzaju zobowiązania w trakcie zawieszenia prowadzenia firmy, jest wyraźnym znakiem dla urzędu, że posiada on środki, które pozwolą mu w odpowiednim momencie ruszyć z działalnością gospodarczą.

Jak dokonać zawieszenia działalności gospodarczej?

Aby dokonać zawieszenia działalności gospodarczej, należy wypełnić odpowiedni wniosek CEIDG-1. W przypadku, gdy właścicielem firmy jest kilku wspólników, każdy z nich jest zobowiązany do wypełnienia takiego formularza. Jest to konieczne, ponieważ każdy z udziałowców musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie takiego procesu. Dokument można dostarczyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest osobiste dostarczenie go do odpowiedniego urzędu gminy i okazanie dowodu osobistego, który potwierdzi nasza tożsamość.

Jeśli nie możemy stawić się osobiście, aby złożyć taki wniosek, wówczas możemy wyznaczyć do tego pełnomocnika. Dokument upoważniający inną osobę do złożenia wniosku to dodatkowy koszt w wysokości 17 złotych. W przypadku małżonków lub dzieci i rodziców nie ponosimy takich kosztów. Można także wysłać pismo listem poleconym, jednak aby taka forma była ważna, podpis musi zostać potwierdzony notarialnie. Dokument wystawiony przez notariusza będzie stanowił załącznik do wniosku przedsiębiorcy. Najprostszą i najszybszą formą przekazania dokumentu jest wysyłka elektroniczna. Wniosek możemy podpisać przy pomocy podpisu elektronicznego, który trafi bezpośrednio do urzędu.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest trudnym okresem dla każdego przedsiębiorcy. Jest to czas niepewności i podejmowania wielu ważnych decyzji, które mogą kształtować przyszłość firmy. Warto pamiętać, że leasing jest korzystną formą inwestowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.