piątek, 28 styczeń 2022 18:06

Skuteczne sito do przesiewu żwiru, piasku i innych materiałów sypkich

sito do przesiewu żwiru sito do przesiewu żwiru pixabay

Wydaje się rzeczą ogólnie znaną i powszechnie przyjętą, że nie należy budować niczego na piasku. Już biblijne zapisy instruowały, że zamek postawiony na piasku runie, gdy tylko spadną deszcze i wzbiorą potoki.

Z drugiej strony wiadomo, że znakomita większość skorupy ziemskiej składa się właśnie z piasku i dlatego to właśnie piasek stanowi najtańszy i najłatwiej dostępny surowiec, którego można użyć w przemyśle budowlanym. Wystarczy go wykopać, a następnie wykorzystać dobre sito do przesiewu żwiru, piasku i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogą znaleźć się w jego złożu i mamy surowiec, dzięki któremu można zbudować miasta, ulice i co tylko zostało przedstawione na deskach kreślarskich współczesnych projektantów.

Okazuje się jednak dość szybko, że to, co dla zwykłego człowieka jest po prostu piaskiem, dla człowieka z branży budowlanej już tak proste do nazwania nie jest. Podobnie jak mieszkańcy Islandii mają kilkadziesiąt różnych słów do opisywania tak prostej rzeczy, jak śnieg, tak budowlańcy również wprowadzili różne słowa, za pomocą których opisują różne frakcje piasku i innych materiałów sypkich. Na potrzeby tego krótkiego poradnika zajmiemy się tylko piaskiem i żwirem, które są dość łatwe do odróżnienia, ale wcale nie tak łatwe do oddzielenia. Okazuje się, że do oddzielania piasku od żwiru na skalę przemysłową potrzebne są specjalne, bardzo zaawansowane maszyny.

Skąd wziąć sito do przesiewu żwiru, piasku?

Natura nie znosi próżni, dlatego na rynku pojawiły się firmy, które szybko rozpoznały potrzebę i dostarczają nowoczesne kombajny, które potrafią w szybkim tempie rozdzielić od siebie różne zmieszane substancje. Każda taka maszyna pracuje w oparciu o specjalnie do tego celu przygotowane sito do przesiewu żwiru, piasku i grubszych frakcji. W rzeczywistości każda taka maszyna zawiera cały system sit o różnej wielkości oka, których zadaniem jest oddzielanie od siebie cząstek o różnej wielkości i kierowanie ich we właściwe miejsce, z którego są następnie transportowane do magazynu odbiorczego. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowanie jakiegokolwiek kamieniołomu, kopalni piasku, piaskowni czy żwirowni, które w swoim parku maszynowym nie posiadałyby przynajmniej jednej maszyny, która zajmowałaby się segregowaniem materiałów budowlanych.

W maszynach tych wykorzystuje się coraz bardziej unowocześniane systemy sit. Wydawać by się mogło, że sito jest tak prostym narzędziem, że zupełnie nie ma w nim czego unowocześniać i po co w ogóle występuje potrzeba zajmowania się modernizowaniem tak prostej maszyny. Okazuje się jednak, że o ile rzeczywiście, sama budowa sita jest prosta, jak… budowa sita. Jednak to, z jakiego materiału jest ono zbudowane, w jaki sposób jest wprawiane w wibracje, które sprawiają, że część materiału jest przez nie zatrzymywana, a część przedostaje się na drugą stronę – wszystko jest wynikiem zaangażowania bardzo skomplikowanych procesów produkcyjnych i doświadczeń inżynieryjnych.

Czy sito do przesiewu żwiru, piasku i mułu wymaga precyzji?

Ilekroć obserwujesz postęp procesu budowania, może się wydawać, że wymaga on zaangażowania różnych maszyn, które wymagają od obsługującej je osoby różnego poziomu precyzji i doświadczenia. Kiedy patrzysz na kogoś, kto przesypuje materiał przez sito do przesiewu żwiru, piasku i być może cementu, wydawać by się mogło, że jest to najprostszy proces świata, a samo sito najprostszym narzędziem. Dość szybko jednak rzeczywistość potrafi zweryfikować ten osąd. Okazuje się, że niewłaściwy materiał, który mógłby zostać użyty do produkcji sita, jest w stanie zniweczyć cały proces segregacji i w rezultacie właściwości uzyskanego betonu czy zaprawy tynkowej byłyby bardzo różne od tego, co zostało wcześniej zaplanowane. Dlatego właśnie sita, które stosuje się we współczesnych maszynach filtrujących i segregujących, muszą być wykonywane z tak ogromną precyzją i dbałością o dokładność. Nawet niewielkie odstępstwo od założeń może sprawić, że dalsze prace budowlane będą musiały zostać wstrzymane.