poniedziałek, 16 maj 2022 16:08

Rozstrzyganie sporów pomiędzy gdańskimi przedsiębiorcami. Poznaj arbitraż – wady i zalety.

Rozstrzyganie sporów Rozstrzyganie sporów pixabay

Czasem niewielka różnica słów prowadzi do kolosalnej zmiany ich znaczenia. Tak jest w przypadku prawnej niezgody pomiędzy przedsiębiorcami.

Rozwiązywanie sporów a rozstrzyganie sporów to dwa odrębne tematy dotyczące jednego problemu. Ta nieduża różnica zmienia całkowicie sens wypowiedzi. Dzisiejszy artykuł zostanie poświęcony temu drugiemu wyrażeniu. Rozstrzyganie sporów. Poznaj mocne i słabe strony arbitrażu.

Jeszcze raz rozwiązywanie a rozstrzyganie sporów.

Myślę, że w pierwszym akapicie warto pokrótce wyjaśnić różnicę między tymi dwoma wyrażeniami. Jeśli chcemy rozwiązać jakikolwiek spór, to mniej więcej znaczy to tyle, że obie strony konfliktu chcą dojść do porozumienia, używając siły własnych argumentów, aby wypracować kompromis. Możemy to uczynić również przy pomocy osób trzecich. Taką rolę przyjmuje wtedy mediator. To on jest bacznym obserwatorem dialogu pomiędzy stronami, jednak w tym przypadku dba o interesy obu stron. W skrócie. Strony mają się dogadać tak, aby każdy był zadowolony z kompromisu. Win-Win.

Rozstrzyganie sporów prowadzi nas do osób, które dany konflikt muszą osądzić, ocenić i wydać decyzję w tej sprawie. Fachowy termin – arbitraż. Osoby trzecie, najczęściej specjaliści w dziedzinie, o którą toczy się spór, mają za zadanie wysłuchać argumentów i wydać decyzję, która będzie rozstrzygnięciem sporu. Różnica polega na tym, że strony konfliktu tak naprawdę nie chcą wypracować kompromisu, tylko liczą na decyzję, która będzie na korzyść jednej ze stron. W tym przypadku mamy i wygranych i przegranych.

Sąd polubowny w Gdańsku.

Po wyjaśnieniu różnic pomiędzy frazami warto zastanowić się, gdzie ewentualnie skierować swoje kroki w przypadku rozstrzygnięcia sporu w Gdańsku. Pierwszą opcją jest placówka stacjonarna, czyli sąd polubowny. Stały sąd polubowny znajduje się na ulicy Marii Konopnickiej 4 w Gdańsku.

Druga opcja to skorzystać z usług gdańskich kancelarii radców prawnych. W tym przypadku obie strony konfliktu wybierają własnego arbitra, a Ci powołują arbitra przewodniczącego. Ten skład rozstrzygnie spór na podstawie uzgodnionych wcześniej zasad.

Gdańska kancelaria radców prawnych

Gdańska kancelaria radców prawnych

Wady i zalety rozstrzygania sporów.

Zacznijmy od tego co może zniechęcić. Przede wszystkim, by rozpocząć proces arbitrażu, to obie strony konfliktu muszą wyrazić zgodę na tego rodzaju przedsięwzięcie. Konflikty rodzą kolejne konflikty i niestety nie zawsze uda się podjąć decyzję o przeprowadzeniu sprawy w ten sposób. Kolejną wadą jest brak zaufania do osób trzecich. Do rozstrzygnięcia sporu wybierani są specjaliści, niestety rodzi to podejrzliwość wśród osób, które próbują dowieść swojej racji.

Są jednak zalety.

To, co może skusić przedsiębiorców to koszty, koszty i jeszcze raz koszty, oraz czas. Arbitraż to z całą pewnością tańsza i szybsza alternatywa niż sprawa w sądzie. Nie każdy chce wydać sporą sumę pieniędzy, licząc się z ryzykiem przegranej. W przypadku arbitrażu sprawa trwa krócej, a ewentualną porażkę okupimy mniejszymi kosztami. Do tego elastyczny charakter. Jakie zasady strony ustalą, takich muszą się trzymać. Jednak ustalenie ich przez siebie samych powoduje niemały komfort.