piątek, 02 czerwiec 2023 10:51

Nowoczesne technologie dezynfekcji stosowane w przemyśle spożywczym

Profesjonalne sprzątanie hali produkcyjnej Profesjonalne sprzątanie hali produkcyjnej mat.prasowe

W sektorze spożywczym bardzo duże znaczenie ma zachowanie wysokich norm higieny, a tym samym utrzymanie wszystkich zakładów produkcyjnych czy hal magazynowych w czystości. Kwestia ta jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa przechowywanej, wytwarzanej i przetwarzanej żywności, która ostatecznie ma trafić do konsumentów. Jednym z najważniejszych etapów procesu dbania o czyste środowisko pracy jest regularna dezynfekcja, przeprowadzana z użyciem nowoczesnych technologii.

Higiena w branży przemysłu spożywczego

Zarządzanie higieną w zakładach przemysłu spożywczego powinno być realizowane kompleksowo. Sprzątanie magazynów tego typu wymaga użycia specjalistycznych narzędzi i efektywnych środków chemicznych, które zapewnią pożądaną efektywność mycia, neutralizacji i dezynfekcji. Profesjonalne czyszczenie hal produkcyjnych dotyczy nie tylko ej powierzchni zakładu, ale też wszelkich urządzeń, maszyn, ciągów technologicznych oraz drobnego sprzętu. Aby realizacja takich usług była bezpieczna, ich wykonawcy muszą posiadać stosowne uprawnienia i dbać o zgodność wykorzystywanych rozwiązań z obowiązującymi normami. Obecnie mycie hal produkcyjnych często odbywa się z użyciem technologii czyszczenia hydrodynamicznego, aparatów pianotwórczych, rozpylaczy i zamgławiaczy środków dezynfekcyjnych czy sprzętu do dezynfekcji suchej.

Profesjonalne czyszczenie obszarów produkcyjnych

Regularne mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym to procesy, które muszą być systematycznie wykonywane w praktycznie wszystkich zakładach eksploatowanych przez firmy z tej branży. Dotyczy to obiektów zajmujących się chociażby przetwórstwem mięsa, drobiu i ryb, produkcją mleka i produktów mlecznych, przetwórstwem warzyw i owoców czy produkcją tłuszczów i olejów, a także piekarni, cukierni, rozlewni czy browarów. W przypadku tych segmentów, czyszczenie hal razem z maszynami i technologicznymi powinno się odbywać w przerwach i po zakończeniu produkcji. Konieczne jest ponadto przeprowadzanie stałej konserwacji urządzeń technicznych i instalacji, a także realizacja bieżącej kontroli środowiska mikrobiologicznego. Oprócz tego znaczenie ma okresowe sprzątanie powierzchni magazynowych, usuwanie osadów ze ścian i konstrukcji nośnych, eliminowanie cieczy, szlamów i materiałów niebezpiecznych oraz czyszczenie kanałów wentylacyjnych.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie dezynfekcji

Obecnie czyszczenie hal przemysłowych w branży spożywczej najczęściej odbywa się w kilku etapach. Procesy mycia przebiegają w odpowiedniej kombinacji. Na usunięcie zabrudzeń produkcyjnych pozwala płukanie, po którym następuje mycie pianowe lub mycie ręczne. Dezynfekcja przeprowadzana jest na sam koniec. W ramach procesu mycia, płukanie z reguły odbywa się dwukrotnie - przed myciem pianowym oraz po je zakończeniu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, zależnie od użytego środka dodatkowe przepłukanie wodą można zrealizować również po dezynfekcji. Profesjonalne sprzątanie hali produkcyjnej to jedna z usług świadczonych przez zespół wykonawców TETON clean, którzy korzystają z nowoczesnych narzędzi, metod i preparatów oraz przeprowadzają audyty czystościowe.

HACCP w segmencie spożywczym

Do najważniejszych procedur związanych z utrzymywaniem bezpieczeństwa żywności należy wdrażanie systemu HACCP, który umożliwia identyfikację, ocenę i kontrolę wszelkich nieprawidłowości na etapie produkcji i dystrybucji produktów. O obowiązku przestrzegania konkretnych przepisów w tym zakresie decydują konkretne ustawy. Każda firma prowadząca działalność w branży spożywczej musi sporządzić odpowiedni plan HACCP, aby sprostać europejskim normom w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Do jego kluczowych elementów należy kompleksowa analiza zagrożeń, określenie krytycznych punktów kontroli i ustalenie dla każdego z nich odpowiednich wymagań czy granic tolerancji, a także wprowadzenie specjalnych systemów monitorowania. Nie bez znaczenia pozostaje określenie właściwych procedur korygujących i weryfikujących, a także opracowywanie i prowadzenie specjalistycznej dokumentacji.