piątek, 01 październik 2021 17:36

Jaka jest różnica pomiędzy kredytem a pożyczką?

spłata chwilówek spłata chwilówek pixabay

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że słowa kredyt i pożyczka oznaczają to samo – zobowiązanie finansowe. Jednak są pewne cechy, które pozwalają odróżnić te terminy względem siebie.

Podstawa prawna udzielania pożyczek i kredytów

Błędem jest rozróżnienie kredytów i pożyczek tylko pod względem pożyczkodawców czy kredytodawców. Stwierdzenie, że kredytów udzielają banki, a pożyczek firmy pozabankowe tylko w części jest prawdziwe. Owszem, kredyt jest produktem stricte bankowym, dlatego tylko instytucje mające status banków mogą zgodnie z prawem udzielać takich zobowiązań. Dzieje się to na podstawie uregulowań ujętych w przepisach ustawy Prawo bankowe.

Natomiast pożyczek mogą udzielać nie tylko firmy działające w sektorze pozabankowym, ale również osoby prywatne i banki, które często mają w swojej ofercie szybkie pożyczki. Być może nie są to chwilówki, ale możliwość ich otrzymania może nie wymagać wielu formalności, co przyspieszy moment przyznania zobowiązania. Podstawą prawną udzielania i spłaty chwilówek oraz innych pożyczek gotówkowych jest Kodeks cywilny.

Tryb zaciągania kredytów i pożyczek

Kredyty bankowe są udostępniane wyłącznie klientom, którzy przejdą gruntowną weryfikację zdolności i historii kredytowania. Banki zobligowane są do tego, by przyznając zobowiązania finansowe, sprawdzać potencjalnych klientów w bazach Biura Informacji Kredytowej, zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku pożyczkodawców jest to dobrowolne.

Negatywne wpisy w BIK powodują, że bank automatycznie odmawia udzielenia zobowiązania, ponieważ musi dbać o dobrą jakość swojego portfela kredytowego. Natomiast firmy pożyczkowe w sposób liberalny podchodzą do kwestii negatywnej historii kredytowania i każdą taką sytuację rozpatrują indywidualnie.

Częściej też w firmach zaciągnąć można chwilówkę bez jakiegokolwiek kontaktu osobistego z pożyczkodawcą, całkowicie w trybie online.

Różnica w spłacie zobowiązań

O ile kredyty bankowe z reguły regulowane są ratalnie, inaczej wygląda spłata chwilówek. Przy takich krótkoterminowych, niskokwotowych pożyczkach pozabankowych obowiązuje zwrot jednorazowy. Oznacza to, że spłata chwilówki musi odbyć się poprzez wpłatę wymaganej kwoty w całości na konto firmy. Pożyczkobiorca powinien przy tym pilnować terminu oddania środków – nie może go przekroczyć, ponieważ spłata chwilówki z opóźnieniem spowoduje automatycznie naliczanie wysokich odsetek karnych. Te są również doliczane, jeżeli ktoś przegapi moment płatności raty.