wtorek, 27 wrzesień 2022 15:20

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

upadłość konsumenta upadłość konsumenta Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Procedura upadłości konsumenckiej cieszy się sporym zainteresowaniem - zwłaszcza w ostatnim, niełatwym dla wielu pod względem finansowym okresie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to rozwiązanie dla dłużników, którzy nie są w stanie spłacać własnych zobowiązań. Pozwala zacząć od nowa, z czystą kartą. Oczywiście, jak każde rozwiązanie prawne pociąga za sobą szereg konsekwencji i obowiązków, jednak dla zadłużonych priorytet stanowi możliwość uwolnienia się od zaległości. Co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej? Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

 1. Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?
 2. Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości - najważniejsze skutki

Procedura i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości składa się z kilku kroków. Więcej informacji o poszczególnych etapach znajdziesz na https://upadlosckonsumenta24.pl/.

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Czym właściwie jest upadłość konsumencka? To postępowanie sądowe, którego celem jest doprowadzenie do oddłużenia osoby fizycznej. Ogłosić upadłość konsumencką mogą:

 • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej - dotyczy to także tych, którzy wcześniej prowadzili działalność, ale obecnie jest ona wykreślona z rejestru,
 • osoby niewypłacalne (nieregulujące swoich zobowiązań) przynajmniej od 3 miesięcy.

Warto podkreślić, że jeszcze do niedawna upadłość konsumencka była dostępna jedynie dla osób, które w trudnej sytuacji znalazły się nie ze swojej winy. Z tego powodu bardzo istotną częścią wniosku o upadłość konsumencką było jego uzasadnienie. Od 2020 roku procedury uproszczono, dzięki czemu złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej mogą także osoby, które doprowadziły do niewypłacalności poprzez własne decyzje.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Na początku warto zastrzec, że wniosek prowadzący do ogłoszenia upadłości konsumenckiej zawsze jest przygotowywany na podstawie konkretnej sytuacji. W dokumencie powinny znaleźć się:

 • dane identyfikacyjne dłużnika,
 • dokładny spis składowych majątku oraz ich szacunkowa wycena,
 • lista wierzycieli, uzupełniona datami powstania zobowiązań oraz ich wysokością,
 • lista wierzytelności spornych - jeśli takie istnieją,
 • wykaz zabezpieczeń, które do tej pory zostały ustalone na majątku dłużnika,
 • wskazanie źródła i wysokości miesięcznych przychodów dłużnika,
 • oszacowanie miesięcznych kosztów życia dłużnika.

Każdy wniosek powinien mieć także uzasadnienie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości - najważniejsze skutki

Procedura postępowania upadłościowego pociąga za sobą określone skutki. Najważniejszym jest, rzecz jasna, oddłużenie składającego wniosek. Wyrok sądowy wstrzymuje bieg wszystkich postępowań egzekucyjnych i sądowych toczonych w sprawie spłaty zadłużenia. Nie naliczają się również dalsze odsetki i wstrzymane zostają ewentualne dalsze egzekucje.

Najczęstszym krokiem w ramach postępowania upadłościowego jest ustalenie planu spłaty wierzycieli, opracowanego na podstawie realnych możliwości konkretnej osoby. Zdarza się także częściowe lub całościowe umorzenie długów, bez takiego planu spłaty, jeżeli okaże się, że zadłużony nie będzie w stanie spełnić takiego założenia.

Po ogłoszeniu upadłości majątkiem zarządza syndyk. Sam zadłużony traci zatem możliwość kontroli na majątkiem i sprawami finansowymi, co oznacza, że nie może też podejmować kroków, które potencjalnie mogłyby spowodować ponowne zadłużenie.