sobota, 17 grudzień 2022 16:21

Inwestowanie w akcje - podstawy, strategie, ryzyko

giełdy na świecie giełdy na świecie pixabay

Gra na giełdzie od lat kusi inwestorów możliwością osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Na czym to polega? Jak kształtuje się ryzyko? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega gra na giełdzie?

Najpopularniejszą formą gry na giełdzie jest inwestowanie w akcje, które jak sama nazwa wskazuje polega na zakupie akcji w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Są to papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne lub komandytowo-akcyjne, a inwestorzy dobierają je w taki sposób, by zmaksymalizować szansę na wzrost ich wartości oraz ograniczyć ryzyko związane z inwestowaniem. W efekcie konieczne jest przyjęcie oraz realizacja odpowiedniej strategii.

Jak kupić pierwsze akcje?

Decydując się na grę na giełdzie warto wiedzieć, że inwestować w akcje może praktycznie każdy. Wynika to z faktu, że inwestor musi jedynie posiadać rachunek maklerski. Oczywiście bardzo ważny jest jego właściwy wybór, ponieważ konto maklerskie powinno umożliwiać inwestowanie w nie tylko w akcje notowane na GPW, ale również te, które oferują inne giełdy na świecie (np. w Nowym Jorku, Tokio, czy Londynie). Przy wyborze rachunku maklerskiego należy wziąć jednak pod uwagę nie tylko oferowane możliwości inwestycyjne, ale również inne aspekty, czego przykładem może być wiarygodność brokera, komfort inwestowania, czy wysokość pobieranych opłat. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się artykule opisującym tajniki gry na giełdzie.

Strategie gry na giełdzie

Jak już wspomniano inwestowanie w akcje wymaga przyjęcia określonej strategii, którą może być zarówno spekulacja, jak i inwestowanie długoterminowe. Oczywiście oba podejścia mogą być skuteczne, jednak warto mieć świadomość, że w praktyce znacznie się różnią. Spekulacja jest bowiem formą inwestowania krótkoterminowego, która zakłada, że akcje należy odsprzedać jeszcze tego samego dnia lub maksymalnie w ciągu kliku dni po zakupie. Inwestowanie długoterminowe nie określa natomiast dokładnie horyzontu czasowego inwestycji, ponieważ w tym przypadku inwestor oczekuje na wzrost wartości akcji długoterminowej perspektywie.

Ryzyko związane z grą na giełdzie

Każdy, kto chciałby zacząć grać na giełdzie powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem. Nie ma w tym przypadku bowiem mowy o ochronie kapitału, co oznacza, że inwestor może zarówno go pomnożyć, jak i utracić. Efekt inwestycji uzależniony jest od prawidłowości podejmowanych decyzji inwestycyjnych, w związku z czym powinny się one opierać na fachowych analizach. Bardzo ważne jest także to, że nie mogą być one podejmowane pod wpływem emocji, które nie są dobrym doradcą w trakcie inwestowania. W tym momencie najbardziej liczy się wiedza oraz posiadane doświadczenie, na które w wielu przypadkach trzeba pracować latami.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w akcje to jedna z najpopularniejszych form inwestowania, która może pozwolić osiągnąć atrakcyjne zyski. Nieodzownie łączy się jednak z ryzykiem, które należy minimalizować.