niedziela, 05 lipiec 2020 17:05

Dyrektywa ATEX – co powinieneś o niej wiedzieć?

Dyrektywa ATEX Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX została wydana w 2014 roku. Jest to akt prawny Unii Europejskiej, w którym zdefiniowano najważniejsze wymagania, które powinien spełnić każdy produkt, wykorzystywany w strefach zagrożonych wybuchem.

Szczegółowe wytyczne zawarte są w dołączonych do dokumentu normach; wszelkie inne zasady nieujęte w tych dokumentach podlegają natomiast wewnętrznemu prawodawstwu krajów członkowskich. Produkty, których dotyczy ATEX, muszą posiadać znakowania CE. W praktyce oznacza to konieczność poddania ich procedurom oceny zgodności przy udziale wybranej jednostki notyfikowanej. Nie odnosi się to jedynie do towarów, względem których użyto modułu A.

Czego dotyczy Dyrektywa ATEX? 

Dyrektywą ATEX określa się dyrektywę 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego z dnia 26 litego 2014 roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Co obejmuje ta dyrektywa? Tego dowiesz się na stronie https://www.bureauveritas.pl/needs/atex-bezpieczenstwo-wybuchowe-i-bezpieczenstwo-pozarowe

Zgodnie z nazwą w jej zakresie mieszczą się urządzenia oraz systemy ochronne użytkowane w warunkach, w których ryzyko wystąpienia wybuchu jest bardzo wysokie. Oprócz tego, zawarte w dyrektywie zapisy odnoszą się również do sprzętu regulacyjnego, sterującego i zabezpieczającego, który wykorzystuje się poza atmosferą potencjalnie wybuchową, pod warunkiem, że jego zastosowanie służy zagwarantowaniu bezpieczeństwa działania urządzeniom i systemom ochronnym funkcjonującym w warunkach zagrożeń wybuchowych. Dotyczy to także komponentów stanowiących integralną część wspomnianych urządzeń. 

Certyfikacja ATEX – jak go zdobyć? 

Notyfikowaniem i certyfikowaniem ATEX w Polsce zajmują się różne instytucje. Jedną z nich jest Urząd Dozoru Technicznego (UDT), czyli państwowa organizacja, która ma za zadanie gwarantowanie bezpieczeństwa instalacji technicznych i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. 

Takie certyfikaty wydaje także Główny Instytut Górnictwa (GIG), w ramach którego działa mieszcząca się w Mikołowie Kopalnia Doświadczalna „Barbara”. Innymi instytucjami notyfikującymi są też Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji sp. zoo (OBAC) oraz Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby sp. zoo.