wtorek, 19 styczeń 2021 13:40

Doświadczony producent hal produkcyjnych sukcesem inwestycji

producent hal produkcyjnych producent hal produkcyjnych

Dobry producent hal produkcyjnych jest niezwykle ważny dla całego procesu związanego z budową tego rodzaju obiektów wielkopowierzchniowych. To właśnie od niego będzie zależał sukces całej inwestycji. Co należy do jego obowiązków?

Na co powinniśmy zwracać uwagę, decydując się na współpracę? O dogłębnej wiedzy i posiadanych umiejętnościach będzie świadczyć posiadane doświadczenie i wykonane dotychczas realizacje.

Podstawowe informacje o halach produkcyjnych

Hale produkcyjne zazwyczaj kwalifikowane są jako niskie budynki, gdyż ich wysokość wynosi około 10 metrów. Niekiedy jednak hale te są znacznie wyższe i mogą one się sięgać wówczas do 40 m. Jest to zatem wysokość odpowiadająca halom magazynowym wysokiego składowania, co oczywiście będzie wiązać się z odpowiednią zmianą podejścia w budowie.

Poza wysokością obiektów, również sam proces projektowania i budowy hal produkcyjnych jest zbliżony do magazynów. Niemniej jednak, wymagają one bardziej skrupulatnej i wnikliwej analizy, za co oczywiście będzie odpowiedzialny producent hal produkcyjnych. Obiekty te bowiem muszą być odpowiednio przystosowane do konkretnych procesów, urządzeń i maszyn, jakie będą stosowane w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dobry projekt w tym przypadku to taki, który zapewnia wygodę, ciągłość oraz efektywność pracy.

Należy pamiętać, że w tym miejscu szczególnie ważne będzie bezpieczeństwo i komfort pracowników. Trzeba tu zadbać o kwestie związane z dostępem światła, natężeniem hałasu, temperaturą oraz wilgotnością powietrza. Hala produkcyjna powinna posiadać zaplecze socjalno-sanitarne i szatnie dla pracowników. Coraz częściej uwzględnia się też budynek biurowy, który pełni funkcję reprezentatywną i umożliwia załatwianie formalności niezbędnych w funkcjonowaniem zakładu. Uwagi wymaga ponadto system ochrony przeciwpożarowej oraz drogi ewakuacyjne, a także różnego rodzaju instalacje przemysłowe i odpowiedni system wentylacji.

Producent hal produkcyjnych i jego rola

Sprawdzony i zaufany producent hal produkcyjnych z bogatym doświadczeniem w znacznym stopniu decyduje o sukcesie całego przedsięwzięcia. Dlatego też powinniśmy podjąć współpracę z generalnym wykonawcą, który oferuje usługi kompleksowe.

Na wsparcie producenta hal produkcyjnych powinniśmy móc liczyć w takich kwestiach jak przygotowanie pełnobranżowego projektu budowlanego potrzebnego do pozwolenia na budowę, przygotowanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej dla obiektów przemysłowych o różnym przeznaczeniu, wsparcie w procesie uzyskania pozwolenia na budowę oraz w innych obowiązkach inwestorskich (badania geologiczne, ekspertyzy techniczne, wnioski środowiskowe, koncepcje zagospodarowania itd.), prowadzenie prac przygotowawczych, ziemnych, drogowych i fundamentowych, dostawa i montaż konstrukcji stalowych, dostawa i obudowa ścian oraz elewacji frontowych, dostawa i wykonanie pokrycia dachu, budowa w technikach tradycyjnych, wznoszenie przegród i przygotowywanie specjalnych stref użytkowych, a w dodatku wykonawstwo wszelkiej niezbędnej infrastruktury instalacyjnej jak instalacje wodno-kanalizacyjne bądź elektryczne, dostawa i montaż wyposażenia obiektów przemysłowych jak bramy, doki, drzwi i okna czy też zagospodarowanie terenu, budowa zbiorników przeciwpożarowych, wiat, budynków ochrony itd.

Każdy z etapów, począwszy od projektu wstępnego, przez czas trwania prac budowlanych, aż po końcowy odbiór inwestycji powinien być nadzorowany przez profesjonalistów. Producent hal produkcyjnych musi osobiście zadbać o każdy najdrobniejszy szczegół. Dobrze jest, jeśli wśród pracowników wykonawcy zlecenia znajduje się osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy. Rozwiązanie takie ułatwi współpracę zespołu oraz kontakt pomiędzy wykonawcą a Inwestorem.

Producent hal produkcyjnych pełni rolę kluczową dla przyszłego sukcesu naszej firmy. Mając to na uwadze, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z różnymi opcjami dostępnymi na rynku, przyjrzeć się wykonanym realizacjom i zapoznać się z opiniami byłych klientów