środa, 18 sierpień 2021 12:01

Audyt sprzętu komputerowego w firmie. Na czym polega?

Selkea Selkea pixabay

Audyt sprzętu IT oznacza ich przegląd techniczny oraz wizualny, który powinien zostać przeprowadzony w każdym średnim i dużym przedsiębiorstwie przynajmniej raz w roku, w zależności od ilości urządzeń i częstotliwości ich używania.

Audyt pozwala wychwycić wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu komputerów, usterki czy zagrożenia, a tym samym umożliwia działom IT mądre gospodarowanie sprzętem, jego inwentaryzację i podejmowanie decyzji o zakupie nowych, a wszystko to składa się na zoptymalizowanie kosztów firmy. Na czym jednak polega diagnostyka, której poddawane są firmowe komputery?

Audyt techniczny w praktyce

Audyt, wbrew pozorom, jest procedurą czasochłonną i złożoną, ponieważ polega na podłączeniu każdego urządzenia do specjalistycznego programu badającego wszelkie komponenty komputera. W przypadku małych firm, audytu podejmują się zakontraktowani informatycy. Kiedy jednak myślimy o dużych przedsiębiorstwach, w których dominuje kadra biurowa, a sprzęty IT liczone są setkach- pojawia się problem. Pracownicy działów IT zazwyczaj nie mają czasu i możliwości, by podjąć się inwentaryzacji samodziewlnie. Wówczas warto skorzystać z usług firmy zewnętrznej, która specjalizuje się nie tylko w audycie technicznym komputerów, ale również audytuje oprogramowania. Dlaczego?

Audyt oprogramowania

Profesjonalny audyt każdorazowo kończy się raportem i zestawieniem danych, w których zawarte są szczegółowe informacje o poszczególnych jednostkach, stopniu ich zużycia, funkcjonalności, a nawet stanie wizualnym, poprzez uwzględnianie opisu wad na obudowie czy matrycy. Wiedza ta jest niezbędna w procesie wymiany sprzętu komputerowego w firmie. Audyt oprogramowania natomiast wzbogacony jest o wykaz zainstalowanych na służbowym sprzęcie programów, aplikacji czy licencji. W ten sposób pracodawca otrzymuje pakiet danych również o tym, jak z firmowymi urządzeniami obchodzą się jego podwładni, czy ściągają niepożądane programy, a co za tym idzie, może wykazać różnice w zainstalowanym oprogramowaniu w stosunku do licencji.

Audyt jako procedura wspierająca optymalizację procesów

Analiza raportów, wnikliwa i szczegółowa, daje właścicielom przedsiębiorstw możliwość podjęcia odpowiednich kroków, w celu lepszego zabezpieczenia sprzętów firmowych. Audyt bowiem daje wiedzę o zasobach, dzięki czemu możemy właściwie racjonalizować wydatki, umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa, poprzez eliminację ryzyka związanego z nielegalnym oprogramowaniem, a także wpływa na zwiększenie wydajności, poprzez wyszczególnienie jednostek słabych i wadliwych. Otrzymujemy zatem kompendium, które odpowiednio wykorzystane, wpływa na optymalizację procesów wewnątrz firmy i jej wydatków.

Jak jeszcze chronić firmowy sprzęt komputerowy?

Ostatni rodzaj audytu jaki polecamy to audyt bezpieczeństwa sieci. Audyt bezpieczeństwa polega na skanowaniu komputerów i serwerów pod kątem oprogramowania szpiegowskiego, sprawdza również programy antywirusowe i wykazuje braki w zabezpieczeniu dostępu zewnętrznego. Czynności te pomagają w weryfikacji polityki zabezpieczeń danych w firmie i wspierają w procesie opracowania odpowiednich procedur zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem.

Podsumowanie

A zatem korzyści płynące z przeprowadzenia audytu są miarodajne. Specjaliści SELKEA również świadczą usługę audytu sprzętu komputerowego głównie w procesie wymiany firmowych urządzeń. Wspieramy przedsiębiorców w oszacowaniu realnej wartości rynkowej sprzętu i odkupujemy wycofane z użytku sprzęty komputerowe. Odwiedź naszą stronę https://selkea.pl/ i dowiedz się więcej!