środa, 04 marzec 2020 19:55

Podpis elektroniczny w służbie zdrowia. W jaki sposób z e-podpisu mogą skorzystać apteki, zakłady opieki zdrowotnej i sami lekarze?

Podpis Podpis

Każdy dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym pozostaje – pod względem skutków prawnych – równoważny z dokumentem podpisanym własnoręcznie. Pozwala to na wprowadzenie ogromnych ułatwiań w wielu dziedzinach naszego życia, w tym tak ważnej, jak służba zdrowia. W jaki sposób podpis elektroniczny usprawnia pracę aptek, przychodni i samych lekarzy?

Kwalifikowany podpis elektroniczny dla aptek

Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) sprawiło, iż polskie apteki zyskały zupełnie nowe możliwości. Dzięki niemu w znacznym stopniu uproszczono przekazywanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wszelkich danych o obrocie produktów leczniczych, w tym danych dotyczących:

  • obrotu produktami leczniczymi dopuszczonymi na rynek krajowy,
  • obrotu refundowanymi wyrobami medycznymi, a także środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • obrotu produktami leczniczymi pozyskiwanymi na drodze importu docelowego lub interwencyjnego.

ZSMOPL pozwala również wszystkim aptekom na szybkie i łatwe zgłaszanie braków monitorowanych produktów leczniczych oraz przesyłanie planów dotyczących dostaw. Aby jednak system ten mógł prawidłowo funkcjonować, dla każdej apteki wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Niezbędne do tego zestawy certyfikowane dostarczane przez KIR spełniają wszystkie wymagania ZSMOPL, a dodatkowo umożliwiają niezwykle łatwą procedurę ich odnawiania.

Dokumentacja medyczna z podpisem elektronicznym

Dzięki Rozporządzeniu Ministra Zdrowia – wydanym 21 grudnia 2010 roku i dotyczącym rodzajów oraz zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, w tym i sposobu jej przetwarzania – wszystkie zakłady opieki zdrowotnej w Polsce zyskały możliwość sporządzania prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zakłady te mogą:

  • zrezygnować z podwójnej dokumentacji,
  • uprościć sposób archiwizowania danych,
  • usprawnić obieg dokumentów,
  • ograniczyć koszty związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Elementem zapewniającym integralność dokumentu elektronicznego, a także gwarantującym łatwą identyfikację osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, jest kwalifikowany podpis elektroniczny Szafir, oferowany przez KIR. Co ważne, podpis taki można wykorzystać nie tylko do sporządzania dokumentacji medycznej, ale też do innych celów, w tym np. do składania e-deklaracji, przesyłania danych do GIIF czy do rozliczania się z ZUS.

E-podpis pod e-zwolnieniem

W porównaniu z opisywanym wyżej, e-zwolnienia są stosunkowo nowym rozwiązaniem, ponieważ wprowadzono je równo z dniem 1 stycznia 2016 roku. Od tego właśnie czasu lekarze zyskali możliwość wystawiania zwolnień w formie elektronicznej. Cechą wspólną e-zwolnień i wszystkich omawianych tu usprawnień dostępnych dla służby zdrowia, są e-podpisy, które pozwalają na ich uwierzytelnienie. Aby więc zyskać możliwość swobodnego wystawiania zwolnień elektronicznych, wystarczy zamówić odpowiedni zestaw z certyfikatem kwalifikowanym od KIR, w którym to zestawie powinny znajdować się:

  • certyfikat kwalifikowany ważny przez co najmniej 1 rok,
  • karta kryptograficzna w wybranym formacie,
  • czytnik odpowiedni dla wybranego formatu karty.

I tu, tak jak i w każdym innym przypadku, uzyskany podpis elektroniczny może służyć nie tylko do poświadczania e-zwolnień, ale też do innych celów, w tym m. in. do składania podpisów pod dokumentacją medyczną, do podpisywania faktur czy nawet do rozliczeń z ZUS i US.

Jeden e-podpis – wiele korzyści.

 
Czytany 225 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.