piątek, 20 grudzień 2019 09:19

Jak zoptymalizować koszty zatrudnienia w firmie?

Optymalizacja kosztów zatrudnienia Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Optymalizacja kosztów jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie, biorąc pod uwagę nieustannie rosnącą konkurencję. Jedną z metod obniżenia wydatków jest optymalizacja kosztów zatrudnienia – warto jednak podejść do niej w taki sposób, aby zarówno pracodawca, jak i pracownicy nie ponieśli strat. Zmniejszenie kosztów zatrudnienia nie musi opierać się na zwalnianiu pracowników – sprawdź sam!

Audyt – najważniejszy krok

Najważniejszym i podstawowym krokiem jest audyt pracowniczy, który pozwoli na dokładne określenie sytuacji w firmie. Weryfikacja dokumentacji i znajomość działań firmy pozwoli stwierdzić, czy optymalizacja jest możliwa, a także jakie rozwiązania należy wprowadzić w życie.

W audycie pod uwagę brane są nie tylko wynagrodzenia i obowiązki pracowników, ale także regulacje dotyczące premiowania. Często zdarza się, że problem z oszczędnością pojawia się w firmach, które wyznaczają zbyt małe cele swoim pracownikom. Wdrożenie odpowiedniego programu motywacyjnego nie sprawi, że pracownicy poczują się poszkodowani – podczas optymalizacji brane są pod uwagę realne możliwości pracowników podczas pracy.

Optymalizacja kosztów – zarządzanie zasobami ludzkimi

Siłą napędową każdej firmy są pracownicy. Umiejętne zarządzanie ich pracą może sprawić, że obniżymy koszta, zachowując jednakową wydajność. W przedsiębiorstwach źle zorganizowanych, w których pracownicy często pracują na nadgodziny najprostszym rozwiązaniem jest zorganizowanie pracy w taki sposób, aby cała praca mogła zostać zrealizowana w ramach godzin etatowych.

Firmy organizujące szkolenia dla klientów biznesowych nie tylko określają sytuację, ale także proponują konkretne rozwiązania, po których wdrożeniu firma znajdzie się w lepszej sytuacji finansowej. Jeśli potrzebujemy takich konkretnych rozwiązań, które skłonią nas do działania – najlepiej wybrać sprawdzoną firmę szkoleniową – taką jak np. Seka.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia przestała kojarzyć się ze zwalnianiem zatrudnionych osób już dawno – często wystarczy przekwalifikować obecnych pracowników tak, by stali się wydajniejsi oraz wstrzymanie rekrutacji nowych.