sobota, 27 kwiecień 2019 17:23

Ewidencja środków trwałych – co to jest i na czym polega?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z szeregiem wydatków, a przedsiębiorca ma obowiązek skrupulatnego i sumiennego rozliczenia poniesionych kosztów. Ważnym aspektem prowadzenia własnej działalności jest ewidencja środków trwałych. Jaka jest definicja środka trwałego i na czym polega jego ewidencja?

Środki trwałe - co to jest?

Jak wynika z ustawy o PIT, środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Przede wszystkim obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ewidencja środków trwałych - jak ją prowadzić?

Godnym uwagi jest fakt, że wpisanie danego elementu do ewidencji jest możliwe, gdy jego wartość początkowa przekroczy 3500 złotych. Zgodnie z prawem, takie składniki muszą podlegać amortyzacji. Każdy przedsiębiorca ma, więc obowiązek prowadzenia ewidencji. Może ją prowadzić na przykład za pomocą programu do księgowości lub specjalnej aplikacji.

Efektywne zarządzanie majątkiem

Na rynku powstało wiele profesjonalnych firm posiadających w swojej ofercie programy do inwentaryzacji środków trwałych. Korzystanie z programów, w efekcie prowadzi do usprawnienia kontroli nad posiadanym majątkiem, skróceniu czasu i obniżenia kosztów procesów inwentaryzacji, a także pozwala usprawnić wymianę informacji pomiędzy działami.

Godnym uwagi jest fakt, iż program do inwentaryzacji środków trwałych https://assets.ninja jest jednym z niewielu kompletnych rozwiązań EAM (Enterprise Assets Management), które daje możliwość jednoczesnego prowadzenia ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji, wypożyczania, serwisowania, magazynowania oraz rozliczania z wykorzystania nieruchomości, maszyn, samochodów, sprzętu IT i wyposażenia.