piątek, 20 wrzesień 2019 17:10

Audyt sprawozdań finansowych - jak ugryźć temat?

Audyt Audyt

Prowadzenie firmy to nie tylko przyjemność zarabiania na tym, co się umie i lubi robić. To także szereg obowiązków.

W tym tych związanych z prowadzeniem dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa.

Dokumenty księgowe służą później do sporządzania różnego rodzaju sprawozdań okresowych. Te z kolei podlegają kontroli zewnętrznych jednostek audytujących. Tego rodzaju usługi wykonują biegli rewidenci, których zadaniem jest skontrolowanie tego, czy dokumenty sprawozdawcze zostały przygotowane poprawnie.

Na czym polega audyt sprawozdań finansowych?

Głównym zadaniem osoby, która przeprowadza audyt, jest stwierdzenie, czy dokumenty ze sprawozdania finansowego są przygotowane w prawidłowy sposób. Ma to na celu stwierdzenie, czy sytuacja finansowa firmy została przedstawiony w prawidłowy sposób. To z kolei pozwala na wdrożenie rozwiązań, które pozwolą powiększyć wynik finansowy przedsiębiorstwa lub pomocnych w odzyskaniu płynności finansowej, w razie gdyby okazało to się konieczne.

W czasie audytu sprawdzane jest między innymi to, czy sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, a także wewnętrznymi statutami. Kontrolowane jest także to, czy dokumenty zostały sporządzone na podstawie prowadzonych regularnie ksiąg i czy te księgi również są zgodne z przepisami prawa. Biegły rewident ma też stwierdzić, czy przygotowana w związku ze sprawozdaniem dokumentacja zawiera wszystkie ważne dla firmy informacje.

W jakich jednostkach wykonuje się audyty i komu się to zleca?

To, gdzie powinny być wykonywane audyty sprawozdań finansowych, dokładnie określa ustawa o rachunkowości. Wymienia ona między innymi: SKOK-i, banki, zakłady ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne. Jednak wykonanie audytu może zlecić praktycznie każde przedsiębiorstwo, które chce skontrolować swoją sytuację finansową.

Trzeba tutaj pamiętać, że audytu musi dokonać zewnętrzna, niezależna jednostka. Przykładem może być tutaj między innymi firma http://capitalaudyt.pl/. Oprócz przeprowadzania audytów oferuje ona również doradztwo finansowe, przeprowadzania szkoleń czy prowadzenie księgowości.